ինչ է ռեցեսիան

 ինչ է ռեցեսիան ՌԱնջատումը դժվար ժամանակ է երկրի տնտեսության համար. Դա տեղի է ունենում, երբ երկրի համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) անընդմեջ նվազում է երկու եռամսյակ անընդմեջ: Սա ցույց է տալիս, որ երկրի տնտեսությունը անկումային վիճակում է։ Ռեցեսիան սովորաբար ուղեկցվում է գործազրկության աճով, արժույթի արժեզրկմամբ և արժեթղթերի գների նվազմամբ։ Սա ստիպում է սպառողներին ավելի զգույշ լինել իրենց գումարները ծախսելիս, իսկ ընկերությունները կրճատում են իրենց ծախսերը: Ռեցեսիաները հաճախ տեղի են ունենում տոկոսադրույքների փոփոխության կամ ֆինանսական ճգնաժամերի արդյունքում: Սա կարող է պատճառ դառնալ, որ ընկերությունները կրճատեն իրենց արտադրությունը կամ նույնիսկ ընդհանրապես դադարեցնեն իրենց գործունեությունը: Սա հանգեցնում է գործազրկության աճի և խոչընդոտում է տնտեսական աճին։ Ռեցեսիա ապրող երկրները հաճախ փորձում են վերականգնել իրենց տնտեսական աճը՝ օգտագործելով հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունը: Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ներառում է հարկերի նվազեցում և պետական ​​ծախսերի ավելացում: Դր

trends

Comments

Popular posts from this blog

10 rules in dealing with web design client

ինչ է ռեցեսիան